Hydraulika

Zajišťujeme pravidelný, preventivní servis hydraulických systémů, při kterém provádíme celkové posouzení stavu stroje či zařízení a následně pak na základě těchto výsledků provádíme seřízení, čištění a odstranění případných závad na zařízení.

V případě nečekané poruchy, je Vám kdykoliv k dispozici naše pohotovostní služba, která je připravena na okamžitý výjezd a rychlý servisní zásah.